Forslag til breddetiltak!

Trosopplæringsreformen er en stor og viktig reform i Den norske kirke. Det skal utarbeides en systematisk trosopplæringsplan for alle døpte i alderen 0-18 år. Her er to forslag til trosopplæringsaktiviteter som kan bli et bidrag i denne sammenhengen!


Påske: Barabbas-samling for 5-7 åringer

Historien om Barabbas finnes som bok med bilder og enkel tekst. Det er også laget en PowerPoint-presentasjon med bildene fra boken, samt forslag til et program for en Barabbas-samling.

Barabbas-samling

 • Inviter til en årlig Barabbas-samling i kirken
 • Send ut personlig invitasjon
 • Fortell historien om Barabbas (presentasjon på storskjerm)
 • Sanger om påske
 • Litt mat
 • Koselig aktivitet
 • Utdeling av Barabbas-bok

Se bilder av Barabbas-samling fra Ræge menighet!


Pinse: Peter-samling for 7-9 åringer

Historien om Peter finnes som bok med bilder og enkel tekst. Det er også laget en PowerPoint-presentasjon med bildene fra boken, samt forslag til et program for en Peter-samling.

Peter-samling

 • Inviter til en årlig Peter-samling i kirken
 • Send ut personlig invitasjon
 • Sanger
 • Fortell historien om Peter
 • Litt mat
 • Aktivitetsløype
 • Kahoot
 • Utdeling av Peter-bok

Se bilder av Peter-samling fra Ræge menighet!