Historien om Barabbas Forlag!

På søndagsskolen i Hålandsmarka på Sola brukte vi ofte Duploklosser til formidling av bibelhistorier. Dette ble også gjort ifm. påske for noen år siden. Barabbas fikk være "fortelleren", og den velkjente historien ble levende på en ny måte. Når vi identifiserer oss med Barabbas, kan det hjelpe oss til å forstå litt mer av hva påskehistorien betyr for oss. Gud elsker oss, og ofret det mest verdifulle han hadde for å gjenåpne veien til Ham.

Vi ønsker at barn og de som leser for barn også skal få del i Barabbas sin store opplevelse, å få erfare at Jesus har laget en åpen vei til Gud. Derfor ble boken "Barabbas - en åpen vei til Gud" laget i 2007. Boken er beregnet på barn mellom 5 og 9 år. I etterkant er det også laget en PowerPoint-presentasjon basert på boken.  Presentasjonen egner seg godt til formidling for en gruppe barn. Mange menigheter i Norge har tatt bok og presentasjon i bruk som en del av Trosopplæringen.

Våren 2012 ble opplag 2 trykket, hvor både bok og presentasjon ble forbedret. Figurene har ikke lenger smilefjes hele tiden, men viser følelser som står mer i stil til situasjonen :-).

Salget tok av etter deltakelse på Trosopplæringskonferansen 2012. Mange fikk et gratiseksemplar av boken og gav gode tilbakemeldinger. Opplag 2 ble omtrent utsolgt i løpet av 5 måneder :-). Opplag 3 gikk i trykken februar 2013.

Våren 2013 ble boken oversatt til russisk. Dette ble gjort i tett samarbeid med "Hjelp til Russland", som delte boken ut på barnehjem og i kirker i Russland.

Boken ble i 2014 også tilgjengelig på nynorsk og engelsk.

Totalt er det ca 210 menigheter rundt omkring i Norge som har kjøpt hele eller deler av Barabbas-opplegget. I tillegg er det også brukt av en del søndagsskoler og barneklubber.

I november 2015 ble en ny duplo-bok lansert: "Peter - fiskeren som ble menneskefisker". Her er det Peter som forteller sin historie, om blant annet pinsen. Det er laget en Powerpoint-presentasjon til denne boken også, samt et forslag til opplegg (Aktivitetsløype og Kahoot).

I 2018 ble det historien om Barabbas spilt inn med fortellerstemme. Denne er tilgjengelig på YouTube.

Opplag 2 av Peter-boken kom i 2019 og det er nå ca. 120 menigheter som har kjøpt hele eller deler av Peter-opplegget.

Høsten 2019 ble Maria-boken ferdigstilt. Det er nå ca. 75 menigheter som har kjøpt hele eller deler av Maria-opplegget.

I 2020 ble det historien om Maria spilt inn med fortellerstemme. Denne er tilgjengelig på YouTube.